psychoterapie a poradenství
řešení osobních potíží
partnerská a manželská krize
pomoc při navazování vztahu
potíže na pracovišti - mobbing
skupiny osobního rozvoje
léčba závislostí
psychologická péče
supervize
management
tvorba týmu - teambuilding
garance a supervize projektů
syndrom vyhoření
komunikace
kurzy - školení - vdělávání
rodina a výchovné poradenství
rodinná terapie
peer - skupiny pro dospívající
drogová problematika
řešení sporů - mediace


Léčba závislostí

Nabízíme pomoc psychologa a psychoterapeuta v případě, že chcete řešit problémy vzniklé závislostí (např. na alkoholu, drogách, hře, jídle atd...)

To, jestli jste, nebo nejste závsilí, můžete posoudit lépe, pokud si přečtete následující text. Pokud se ztotožňujete s jedním, nebo dokonce s více znaky, jste bohužel pravděpodobně více či méně závislí.

Základní znaky závislosti:

• když něco užíváte nebo děláte (např. pijete, užíváte drogu, jíte, hrajete), přestože vám to činí problémy (ať už zdravotní nebo psychické – deprese, komplikace ve vztazích doma, v práci …)
• toužíte po tom
• nemáte to pod kontrolou, nemůžete to ovlivnit (přestože myslíte, že můžete)
• když to neužijete, nebo neděláte, není vám dobře – tvz. abstinenční příznaky, úzkosti
• možná máte i občasná „okna“ – časové úseky, ze kterých si nic nepamatujete
• zvyšujete dávky
• zanedbáváte jiné zájmy

Nabízíme:

• zmapovat, jak na tom jste, zda jste či nejste závislý/á, jaká opatření a kroky udělat
• psychoterapii (individuální či skupinovou) jako nejúčinnější formu léčby
• poskytnout kontakty na zařízení, která poskytují léčbu hospitalizační či stacionární – tj. intenzivní léčebné programy

--- kontakt ---
home  o nás  KONTAKT a OBJEDNÁNÍ  internetová poradna  kurzy  recenze  .  poradna tel nebo písemně  ceník