psychoterapie a poradenství
řešení osobních potíží
partnerská a manželská krize
pomoc při navazování vztahu
potíže na pracovišti - mobbing
skupiny osobního rozvoje
psychologická péče
supervize
management
tvorba týmu - teambuilding
garance a supervize projektů
syndrom vyhoření
komunikace
kurzy - školení - vdělávání
rodina a výchovné poradenství
rodinná terapie
peer - skupiny pro dospívající
řešení sporů - mediacePSYCHOLOGICKÁ, MANŽELSKÁ-PARTNERSKÁ a RODINNÁ PORADNA tel: 608284555
Individuální, párové - partnerské i manželské konzultace a terapie. Termín lze sjednat často i na tentýž den, ve dnech pracovních i o víkendu 7.00 - 22.00. Je možné využít i poradenství telefonicky či videohovorem. Tel: 222951111 nebo 608284555 pondělí - neděle. Rychlá diskrétní odborná pomoc, nejlevněji od 450,-.

Adresa: U Bulhara 5, Praha 1 - tři minuty chůze od metra C - Hlavní Nádraží nebo od metra B - Nám.Republiky.
Základním pravidlem poradny je 100% respektování soukromí a důvěrnosti.
Bezproblémové parkování přímo před poradnou. Pěšky hned u Hl.nádraží či u metra C nebo B - viz "kontakt".
Telefonicky (mobil: 608284555 nebo pevná linka 222951111) můžete ihned dojednat termín osobní návštěvy terapeuta, nebo se na cokoli zeptat, upřesnit si, případně sjednat i celou konzultaci po telefonu (horní menu: "telefonická poradna"). Pro krátké dotazy je možné využít internetovou poradnu zdarma (více níže): poradna@psychoterapeut.cz

U nás najdete :
rychlé řešení partnerských a manželských krizí
Jak vrátit partnera do vztahu, jak obnovit původně fungující vztah. Profesionální pomoc při hledání příčin a řešení partnerských a manželských konfliktů. Pomoc při nevěře, při rozcházení či ztrátě partnera, rekonstrukce kvality vztahu. Odstranění neřešených chyb (např. v komunikaci), stereotypů či partnerských závislostí a utváření nových dohod a pravidel. Úspěch terapeutické intervence velmi závisí na její včasnosti, proto není dobré tuto pomoc odkládat. Možnost objednat se ke konzultaci či na terapii na tel: 608284555 - viz "kontakt a objednání" v horním menu. Více v levém menu.

diskrétní řešení osobních problémů a krizí
odborná pomoc psychoterapeuta či psychologa při řešení osobních, rodinných, pracovních problémů (též mobbing, bossing) a krizí, rozhodování, budování sebevědomí. Pomoc při prevenci závislostí. Možnost objednat se ke konzultaci či na terapii na tel: 608284555 nebo 222951111 - viz "kontakt a objednání" v horním menu. Více v levém menu.

děti a výchova
pomoc s výchovou, doporučení účinných výchovných metod a postupů, specifika péče o děti v krizi rodiny atd...

řešení sporů a konfliktů - mediace
mediace - utváření dohod mimosoudní cestou (dohody rodinné, partnerské, občanské, pracovní, firemní atd.)často i tam, kde se to zdá nemožné.

internetová poradna písemně - zdarma
možnost zeptat se odborníka zdarma - pomocí e-mailu. Snažíme se odpovídat ty dotazy, které je možné tímto způsobem řešit, případně ukázat, jak v konkrétní věci postupovat. Odpověď obdržíte, samozřejmě také zdarma, v co nejkratší době. Internetová poradna, stejně jako ostatní služby portálu, je zcela diskrétní-důvěrná!! Žádné dotazy se nezveřejňují. (Touto cestou je také možné objednat se k osobní návštěvě terapeuta - to ale bývá zdlouhavé - proto nejsnazší je dojednat konkrétní termín telefonicky na tel: 608284555). Kontakt na poradnu je: poradna@psychoterapeut.cz

terapeutické skupiny osobního rozvoje
pro všechny, kdo se chtějí orientovat sami v sobě, nalézt vnitřní motivy svého jednání, vyrovnat se se zážitky z minulosti, naučit se správně komunikovat…

supervize
zprostředkování nezaujatého pohledu na vaší práci a zvýšení její kvality, vyladění práce týmu, úprava vztahů, využití potenciálů

kurzy a školení
odborné výcviky - např. komunikace v osobním životě, v týmu, s klienty, teambuilding, management, utváření dohod - mediace atd...

- jednotlivé okruhy jsou detailně popsány v levém menu

--- kontakt ---


psychoterapeut.cz je:

určený všem, kdo se chtějí orientovat sami v sobě, vycházet s druhými lidmi nebo je kvalitně vést, dobře vychovávat své děti, nebo zrovna aktuálně potřebují odbornou pomoc pro sebe, nebo své blízké ...

pomoc v oblastech:
• psychoterapie - řešení potíží v osobním životě, párová, skupinová, rodinná
• psychologie - poradenství, diagnostika, posudky
• supervize - případová, skupinová, managementu
• komunikace - efektivní jednání
• tvorba týmu - teambuilding, optimální spolupráce
• vzdělávací programy, kurzy a školení
• výchova - poradenství, programy pro dospívající, drogová prevence
• řešení sporů a krizí - mediace

Psychoterapeut.cz nabízí:

• komplexní psychoterapeutickou péči – individuální, párovou, partnerskou, rodinnou, skupinovou
• skupinové formy rozvoje osobnosti - terapeutické skupiny osobního rozvoje pro dospělé
• řešení sporů či konfliktů občanů i firem rychlou a účinnou mimosoudní cestou - mediací
• vzdělávací programy a kurzy pro jednotlivce, pracovní týmy, manažery
• supervizi individuální i týmovou, též supervizi managementu, koncepce či projektů
• programy zaměřené na potíže na pracovišti, prevenci a řešení syndromu vyhoření
• výchovné poradenství a vzdělávání rodičů individuálně i formou „skupin rodičů“
• práci s rodinami (rodinná terapie)
• pravidelnou skupinovou práci s dospívajícími zaměřenou na utváření životních hodnot a životního stylu, nácvik komunikace, samostatné rozhodování, dosahování dobrých studijních výsledků, odpovědný výběr partnera
• internetovou poradnu (v menu nahoře) v oblasti psychoterapie, psychologie, výchovy, supervize a péče o tým, komunikace, vzdělávání a řešení sporů či konflitů (tato služba je zcela zdarma)

• služby podložené náležitými akademickými diplomy a akreditacemi odborných společností

--- kontakt ---


home  o nás  KONTAKT a OBJEDNÁNÍ  internetová poradna  kurzy  recenze  .  poradna tel nebo písemně  ceník