psychoterapie a poradenství
řešení osobních potíží
partnerská a manželská krize
pomoc při navazování vztahu
potíže na pracovišti - mobbing
skupiny osobního rozvoje
psychologická péče
supervize
management
tvorba týmu - teambuilding
garance a supervize projektů
syndrom vyhoření
komunikace
kurzy - školení - vdělávání
rodina a výchovné poradenství
rodinná terapie
peer - skupiny pro dospívající
řešení sporů - mediace


Řešení osobních potíží

Téměř každý člověk se v životě občas dostane do situace, kdy potřebuje pomoc odborníka, který pomůže najít řešení, způsob, jak se s danou situací vyrovnat nebo jak vidět vše z nadhledu a správně se rozhodnout.
U nás takovou pomoc najdete, formu společné práce dohodneme telefonicky, mailem, nebo při první konzultaci. Možnosti jsou následující:

Poradenství formou osobní konzultace
• nalezení příčin potíží
• jak správně v dané situaci, či při řešení problému postupovat
• nabídka podpůrných technik - jak problému předcházet nebo jej řešit
• způsob dojednání osobní konzultace: viz kontakty-objednání v horním menu
• cena viz ceník v horním menu

Telefonické poradenství
• nalezení příčin potíží telefonicky
• jak správně v dané situaci, či při řešení problému postupovat
Postup telefonického poradenství - 1. zaplacení (viz ceník v horním menu) na účet s uvedením Vašeho jména a tel.čísla na účet 184587554/0300 , 2.jakmile dojde platba, dostanete tel. SMS na terapeuta, se kterým dohodnete termín telefonické konzultace.

Individuální psychoterapie
• intenzivní práce tearapeuta a klienta zaměřená na řešení konkrétní situace či problému ( řešení osobních potíží, pomoc v rozhodování)
• Systematická: komplexní, hlubinná, zaměřená na poznání vnitřních motivů
• Podpůrná: vede k důvěře ve vlastní síly a pomáhá ve zvládání situací a problémů, poskytuje porozumění, podporu a pomoc osobnosti takové, jaká je, bez snahy ji měnit
• Krizová intervence -okamžitá pomoc v náročné životní situaci

Skupinová psychoterapie
• řešení osobních potíží za pomoci terapeutické skupiny
• získávání zpětné vazby - (pohled a názor ostatních)na chování a prožívání
• informace o tom, jak se s podobnými obtížemi vyrovnávají druzí
• rozvoj osobnosti, sebepoznání
• nalézání životního smyslu, životních cílů a rolí
• vyrovnání s minulými i současnými životními traumaty
• nalézání sebedůvěry
• osvojení si důležitých komunikačních dovedností (asertivita- sebeprosazení, navazování kvalitních přátelských a partnerských vztahů)
• kladné změny v prožívání a chování

Výhodou terapeutické skupiny je její finanční nenáročnost.

Terapeutická pomoc v krizové situaci
• základními rysy této pomoci jsou rychlost a cílená konkrétnost
• je určena tomu, kdo potřebuje okamžitou pomoc
• odborník zasáhne tím nejlepším způsobem, adekvátním dané situaci
• tuto pomoc lze využít 24 hodin denně

--- kontakt ---home  o nás  KONTAKT a OBJEDNÁNÍ  internetová poradna  kurzy  recenze  .  poradna tel nebo písemně  ceník