psychoterapie a poradenství
řešení osobních potíží
partnerská a manželská krize
pomoc při navazování vztahu
potíže na pracovišti - mobbing
skupiny osobního rozvoje
psychologická péče
supervize
management
tvorba týmu - teambuilding
garance a supervize projektů
syndrom vyhoření
komunikace
kurzy - školení - vdělávání
rodina a výchovné poradenství
rodinná terapie
peer - skupiny pro dospívající
řešení sporů - mediace


Garance a supervize projektů

Portál Psychoterapeut.cz nabízí zprostředkování kontaktu s odborníky z oblasti pomáhajících profesí (psychology, psychiatry, speciální pedagogy, terapeuty, akreditované supervizory, vedoucí pracovníky odborných pracovišť a další) pro odborné vedení, garance a supervize projektů.
Vždy samozřejmě s ohledem na zaměření projektu – dle dohody s realizátory konkrétního projektu.--- kontakt ---

home  o nás  KONTAKT a OBJEDNÁNÍ  internetová poradna  kurzy  recenze  .  poradna tel nebo písemně  ceník