psychoterapie a poradenství
řešení osobních potíží
partnerská a manželská krize
pomoc při navazování vztahu
potíže na pracovišti - mobbing
skupiny osobního rozvoje
psychologická péče
supervize
management
tvorba týmu - teambuilding
garance a supervize projektů
syndrom vyhoření
komunikace
kurzy - školení - vdělávání
rodina a výchovné poradenství
rodinná terapie
peer - skupiny pro dospívající
řešení sporů - mediace


Syndrom vyhoření

Realizujeme individuální i skupinové programy proti tomuto syndromu.

Co je to syndrom vyhoření:

• je to stav vyčerpání, citového stažení, ztráta důvěry v osobní výkonnost
• je to vyčerpání z kontaktu s okolím
• je to pocit vlastní neschopnosti, neschopnosti prožívat uspokojení a radost z práce
• je to stav osob, kteří pracují s lidmi, jako například lékaři, učitelé a další
• je to stav u lidí, kteří hledají smysl života především v práci (workoholici, perfekcionisté, pedanti, v situaci nutné kompenzace rodinných problémů apod.)

Jaké jsou symptomy:

• deprese a úzkosti
• poruchy paměti a soustředění se
• poruchy spánku
• únava a pokles výkonu
• tělesné potíže (trávící trakt, dýchací systém, sexualita, kardiovaskulární systém, ...)
• nespokojenost, dysforie, neschopnost uvolnit se
• tendence k návyku na psychoaktivní látky (alkohol, tabák, ....)
• snížení sebedůvěry a poruchy v interpersonálních vztazích

Ztráta profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí u příslušníka některé z pomáhajících profesí. Nejčastěji se spojuje se ztrátou činorodosti a smyslu práce, projevuje se pocity zklamání, hořkosti při hodnocení minulosti, postižený ztrácí zájem o svou práci, spokojuje se s každodenním stereotypem a rutinou, nevidí důvod pro další sebevzdělávání a osobní růst, snaží se pouze přežít a nemít problémy. Ve vývoji lze definovat několik stadií:
1. člověk by chtěl pracovat co nejlépe, touží po úspěchu, ale ten nepřichází
2. nic nestíhá, je stále v časové nouzi, jeho práce začíná ztrácet systém
3. výskyt běžných symptomů neurózy, provázený pocitem, že něco musí pořád dělat, výsledkem je chaos¨
4. pocit „musím“ se ztrácí a obrací ve vzdor: „nemusím nic.“ Nakonec kolegové obtěžují už jen svou přítomností, pryč jsou zbytky zájmu, nadšení, zůstala jen únava a zklamání.

Obranou proti vyhoření je:

- psychoterapeutická péče - nalezení a řešení příčin příznaků, rozvoj obranných mechanizmů
- supervize - nejúčinnější prostředek řešení a prevence syndromu vyhoření
- duševní hygiena a relaxace

Kontakt na poradnu:
--- kontakt ---


home  o nás  KONTAKT a OBJEDNÁNÍ  internetová poradna  kurzy  recenze  .  poradna tel nebo písemně  ceník