psychoterapie a poradenství
řešení osobních potíží
partnerská a manželská krize
pomoc při navazování vztahu
potíže na pracovišti - mobbing
skupiny osobního rozvoje
psychologická péče
supervize
management
tvorba týmu - teambuilding
garance a supervize projektů
syndrom vyhoření
komunikace
kurzy - školení - vdělávání
rodina a výchovné poradenství
rodinná terapie
peer - skupiny pro dospívající
řešení sporů - mediace


Psychoterapie a poradenství

Psychoterapie a poradenství jsou možnosti, jak porozumět sám sobě a svému okolí, jak změnit chování, které přináší konflikty a trápení a nahradit je porozuměním, tolerancí, vzájemnou úctou k sobě i ke svým blízkým.

Důsledkem psychoterapeutické či poradenské práce bývá nejen nalezení sama sebe a porozumění nejbližším lidem, ale často i celková změna osobnosti, která se často projeví i jinde - v práci, ve vztahu s přáteli, v navazování nových vztahů, v komunikaci s neznámými lidmi atd...
Umožňuje být sám sebou - bez závislosti na okolnostech, podmínkách, kultuře, současné situaci ...

Je též osvědčenou formou pozitivního rozvoje osobnosti a prevencí proti sociálně patologickým vlivům - jako např. závislosti, sekty, manipulativní skupiny - party.

Nabízíme následující formy terapie:

Psychoterapie individuální
• Intenzivní: zaměřená na řešení konkrétní situace či problému ( řešení osobních potíží, pomoc v rozhodování)
• Systematická: komplexní, hlubinná
• Podpůrná: vede k důvěře ve vlastní síly a pomáhá ve zvládání situací a problémů, poskytuje porozumění, podporu a pomoc osobnosti takové, jaká je, bez snahy ji měnit
• Krizová: okamžitá pomoc v náročné životní situaci – možno i v místě bydliště

Párová terapie
Zaměřuje se nejčastěji na vztahové problémy partnerů, může být ale též řešením praktických otázek společného života či výchovy dětí (týká se nejen sexuálních partnerů, ale také lidí sdílejících dlouhodobě společnou domácnost či dlouhodobě spolupracujících)

Skupinová psychoterapie
Možnost zařazení do terapeutické skupiny lidí s obdobnými problémy.
Možnost zařazení do výcvikové skupiny - jejím cílem je:
- sebepoznání
- rozvoj osobnosti
- nalézání životního smyslu, životních cílů a rolí
- vyrovnání s minulými i současnými životními traumaty
- nalézání sebedůvěry
- osvojení si důležitých komunikačních dovedností (asertivita- sebeprosazení, navazování kvalitních přátelských a partnerských vztahů)
- kladné změny v prožívání a chování

Výhodou výcvikové skupiny (a i ostatních forem skupinové terapie) je její finanční nenáročnost, získávání zpětných vazeb nejen od terapeuta, ale i od ostatních členů skupiny.
Je nejosvědčenější formou výchovně preventivní práce u dospívající mládeže.

… a další formy a směry …


--- kontakt ---home  o nás  KONTAKT a OBJEDNÁNÍ  internetová poradna  kurzy  recenze  .  poradna tel nebo písemně  ceník