psychoterapie a poradenství
řešení osobních potíží
partnerská a manželská krize
pomoc při navazování vztahu
potíže na pracovišti - mobbing
skupiny osobního rozvoje
psychologická péče
supervize
management
tvorba týmu - teambuilding
garance a supervize projektů
syndrom vyhoření
komunikace
kurzy - školení - vdělávání
rodina a výchovné poradenství
rodinná terapie
peer - skupiny pro dospívající
řešení sporů - mediace


Rodina a výchovné poradenství

Jednou z hlavních součástí portálu psychoterapeut.cz je místo pro rodiče a jejich děti, se kterými není vždy snadné vyjít po dobrém ani po zlém.

Výchovné poradenství formou osobní konzultace či terapie:
- cílem je obnovení dobrého výchovného působení
- vytvoření „rodičovské sebejistoty“ a pocitu výchovné kompetence
- schopnost rodiče nalézat a umět používat vhodné výchovné prostředky
- způsob dojednání osobní konzultace: viz kontakty-objednání v horním menu

Výchovné poradenství formou telefonické konzultace:
- poradenství "po telefonu" - se stejnými cíly, jako je poradenství formou osobních návštěv
- pro efektivitu je však méně výhodné, protože odpodá přímý kontakt terapeuta s rodiči a dětmi, což může být na škodu
Postup telefonického poradenství - 1. zaplacení (viz ceník v horním menu) na účet s uvedením Vašeho jména a tel.čísla na účet 184587554/0300 , 2.jakmile dojde platba, dostanete tel. SMS na terapeuta, se kterým dohodnete termín telefonické konzultace.

Je možné využít i dalších forem práce:
- poradenství přímo v rodině
- videotrénink interakcí – nejúčinnější metoda nácviku výchovy a
ostatních komunikačních dovedností - přímý a konkrétní nácvik výchovných
postupů v přirozeném prostředí dítěte.
- zařazení do rodinné terapie či do „skupin rodičů“
- dotazy odborníkům sdružených při portálu psychoterapeut.cz - viz poradna v horním menu (zde je třeba počítat s tím, že každý výchovný problém nelze vyřešit prostou odpovědí na otázku, některé výchovné dovednosti je třeba nacvičit - „prožít na vlastní kůži“)

--- kontakt ---home  o nás  KONTAKT a OBJEDNÁNÍ  internetová poradna  kurzy  recenze  .  poradna tel nebo písemně  ceník