psychoterapie a poradenství
řešení osobních potíží
partnerská a manželská krize
pomoc při navazování vztahu
potíže na pracovišti - mobbing
skupiny osobního rozvoje
psychologická péče
supervize
management
tvorba týmu - teambuilding
garance a supervize projektů
syndrom vyhoření
komunikace
kurzy - školení - vdělávání
rodina a výchovné poradenství
rodinná terapie
peer - skupiny pro dospívající
řešení sporů - mediace


Řešení sporů - mediace

Mediace je velmi rychlý proces umožňující efektivní způsob mimosoudního řešení sporů
Prostředník – mediátor pomáhá stranám hledat řešení.
Většina sporů řešených mediací končí uzavřením oboustranně přijatelné dohody.

Mediací lze řešit např. tyto spory:

· sousedské
· mezi majiteli domů a nájemníky
· vzniklé mezi rodiči a dětmi
· manželské
· rozvodové
· na pracovišti
· etnické
· vznikající při jednání s úřady
· mezi zákazníkem a firmou
· mezi obchodními partnery

Výhody mediace:

· je důvěrná – neveřejná
· je rychlá a efektivní (doba trvání je nejčastěji 1 – 3 hodiny)
· předpokladem je vůle obou stran spor řešit
· výsledkem je dohoda přijatelná pro obě (případně všechny) zúčastněné strany
· je rychlá, bez dlouhých čekacích lhůt


--- kontakt ---


www.amcr.cz

home  o nás  KONTAKT a OBJEDNÁNÍ  internetová poradna  kurzy  recenze  .  poradna tel nebo písemně  ceník