psychoterapie a poradenství
řešení osobních potíží
partnerská a manželská krize
pomoc při navazování vztahu
potíže na pracovišti - mobbing
skupiny osobního rozvoje
psychologická péče
supervize
management
tvorba týmu - teambuilding
garance a supervize projektů
syndrom vyhoření
komunikace
kurzy - školení - vdělávání
rodina a výchovné poradenství
rodinná terapie
peer - skupiny pro dospívající
řešení sporů - mediace


Peer program - skupiny pro dospívající

Pro dospívající a právě zletilé nabízíme zařazení do vrstevnických skupin rozvoje osobnosti a komunikačních dovedností.

Jejím cílem je:

- sebepoznání
- prevence sociálně patologických jevů – drogy, závislosti, party, sekty
- budování a možnost porovnání základních komunikačních dovedností
- nácvik důležitých komunikačních technik – sebeprosazení, navazování
kvalitních přátelských a partnerských vztahů a další…
- porovnávání „životních hodnot“ s vrstevníky
- rozvoj osobnosti
- nalézání životního smyslu, životních cílů a rolí
- vyrovnání s minulými i současnými životními těžkostmi
- nalézání sebedůvěry
- kladné změny v prožívání a chování

Výhodou skupin pro dospívající je:

- její malá finanční náročnost
- získávání zpětných vazeb nejen od terapeuta, ale i od ostatních členů skupiny


--- kontakt ---home  o nás  KONTAKT a OBJEDNÁNÍ  internetová poradna  kurzy  recenze  .  poradna tel nebo písemně  ceník