psychoterapie a poradenství
řešení osobních potíží
partnerská a manželská krize
pomoc při navazování vztahu
potíže na pracovišti - mobbing
skupiny osobního rozvoje
psychologická péče
supervize
management
tvorba týmu - teambuilding
garance a supervize projektů
syndrom vyhoření
komunikace
kurzy - školení - vdělávání
rodina a výchovné poradenství
rodinná terapie
peer - skupiny pro dospívající
řešení sporů - mediace


Kurzy

Nabízíme individuální i skupinové vzdělávací a sebezkušenostní programy, kurzy, které jsou realizovány samostatně jednotlivými zájemci, nebo ve skupinách složených z přihlášených zájemců, o skupinovou formu kurzu.
Přihlásit se jako potenciální zájemce (či např. sjednat kurz pro větší skupinu uchazečů o kurz) je možné telefonicky nebo e-mailem na adrese:
kontakt@psychoterapeut.cz


Všeobecně nejvíce vyhledávaným, hodnoceným, osobně i pracovně využitelným kurzem je:

Kurz "OSOBNÍHO ROZVOJE"

jehož přirozenými součástmi jsou:
Kurz „ZÁKLADY KOMUNIKACE“

- kurz vhodný pro všechny, kdo chtějí porozumět základním principům a pravidlům komunikace, osvojit si techniky a postupy, které vedou k úspěchu při kontaktu s lidmi
- kurz je vhodný pro přihlášené jednotlivce i pro spolupracující skupiny či týmy

obsahuje témata:

- základní styly komunikace
- verbální a neverbální komunikace
- vztah jako základní kámen komunikace
- aktivní naslouchání
- příjem a pojmenovávání v komunikaci
- ano x ne reakce
- negativní a pozitivní postoj
- zvyšování sebevědomí a kompetentnosti

Kurz „POKROČILÁ KOMUNIKACE“

- sebereflexe jako součást efektivní komunikace
- komunikační bariéry - jak jim předcházet nebo je minimalizovat
- role, jejich obsah a kompetence
- odlišení nárokových a nenárokových situací
- poskytování a příjem zpětné vazby
- asertivita – sebeprosazení
- správné reakce na agresivitu a kritiku
- řešení sporů a konfliktů - uzavírání dohod


Velmi užitečným kurzem pro každého, kdo chce mít dobrý partnerský vztah je:

Kurz "PARTNERSKÁ KOMUNIKACE":
• role muže a ženy v partnerském vztahu - rozdíly pohlaví x emancipace
• jaké jsou a jak si poskytovat základní partnerské hodnoty
• podmínky dobrého partnerského vztahu, co musí tento vztah naplňovat
• jak v partnerské vztahu správně komunikovat
• jak řešit konfliktní situace
• jak čelit "partnerské kritice"
• jak se s partnerem dohodnout na zásadních věcech i na maličkostech
• jak komunikovat v oblasti sexu, jak řešit případná "ochladnutí"
• jak společně postupovat při výchově dětí
• praktické využití transakční analýzy

kontakt@psychoterapeut.cz


Kurz "MEDIACE - řešení sporů"

- výcvik efektivního procesu, umožňujícího rychlý způsob mimosoudního řešení sporů, konflitků a utváření dohod (včetně běžných kontliků v rodině, na pracovišti nebo mezi různými zájmovými skupinami).

Kurz "PRACOVNÍ KOMUNIKACE":

- optimální a efektivní komunikace s klienty
- techniky supervize a kaučingu a jejich využívání v organizaci

Kurz "TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE"

Kurz "FORMÁLNÍ A NEFORMÁLNÍ ROLE V TÝMU"
- využití potenciálu členů týmu


--- kontakt ---home  o nás  KONTAKT a OBJEDNÁNÍ  internetová poradna  kurzy  recenze  .  poradna tel nebo písemně  ceník