psychoterapie a poradenství
řešení osobních potíží
partnerská a manželská krize
pomoc při navazování vztahu
potíže na pracovišti - mobbing
skupiny osobního rozvoje
psychologická péče
supervize
management
tvorba týmu - teambuilding
garance a supervize projektů
syndrom vyhoření
komunikace
kurzy - školení - vdělávání
rodina a výchovné poradenství
rodinná terapie
peer - skupiny pro dospívající
řešení sporů - mediace


Skupiny osobního rozvoje

Nabízíme možnost osobního rozvoje formou skupinového setkávání, zařazení do terapeutické skupiny - jejím cílem je:
• sebepoznání
• rozvoj osobnosti
• nalézání životního smyslu, životních cílů a rolí
• vyrovnání s případnými minulými i současnými životními traumaty
• nalézání sebedůvěry
• získávání zpětné vazby - (pohled a názor ostatních)na chování a prožívání
• informace o tom, jak se s různými problémy vyrovnávají druzí
• osvojení si důležitých komunikačních dovedností (asertivita- sebeprosazení, navazování kvalitních přátelských a partnerských vztahů)
• kladné změny v prožívání a chování

Výhodou terapeutické skupiny je její finanční nenáročnost.


--- kontakt ---home  o nás  KONTAKT a OBJEDNÁNÍ  internetová poradna  kurzy  recenze  .  poradna tel nebo písemně  ceník