psychoterapie a poradenství
řešení osobních potíží
partnerská a manželská krize
pomoc při navazování vztahu
potíže na pracovišti - mobbing
skupiny osobního rozvoje
psychologická péče
supervize
management
tvorba týmu - teambuilding
garance a supervize projektů
syndrom vyhoření
komunikace
kurzy - školení - vdělávání
rodina a výchovné poradenství
rodinná terapie
peer - skupiny pro dospívající
řešení sporů - mediace


Psychologická péče

u nás můžete využít možnosti psychologických vyšetření zaměřených na:

• osobnost
• schopnosti, dovednosti a znalosti
• intelekt
• postoje, zájmy, cíle
• sociální vztahy
• diagnostika duševních poruch a poruch chování
• další vyšetření

můžeme též vypracovat psychologické posudky

--- kontakt ---


home  o nás  KONTAKT a OBJEDNÁNÍ  internetová poradna  kurzy  recenze  .  poradna tel nebo písemně  ceník