psychoterapie a poradenství
řešení osobních potíží
partnerská a manželská krize
pomoc při navazování vztahu
potíže na pracovišti - mobbing
skupiny osobního rozvoje
psychologická péče
supervize
management
tvorba týmu - teambuilding
garance a supervize projektů
syndrom vyhoření
komunikace
kurzy - školení - vdělávání
rodina a výchovné poradenství
rodinná terapie
peer - skupiny pro dospívající
řešení sporů - mediace


Rodinná terapie

Pomoc rodinám s dětmi - terapie zaměřená na prevenci a řešení problémů
v oblasti výchovy

Rodinu je nutné vnímat jako celek, systém, jenž je tvořen všemi rodinnými příslušníky. Tedy v případě, že dítě začne selhávat a objeví se u něj sociálně patologické chování, je velmi důležité pracovat s celou rodinou, komplexně.

Cílem rodinné terapie je
- náprava vztahů rodičů s dětmi a pomoc při utváření dobrého výchovného prostředí
- nalézání odpovědí na otázky jako např.:
· jak porozumět dětem, co chtějí a co potřebují
· jaké volit výchovné prostředky
· školní úspěšnost a jak předcházet selhání dětí ve škole
· jak předcházet problémům s drogami, nebo jak je případně řešit
· a další…

Možnost zařazení do:

skupinové terapie rodičů a dětí
· osvědčená a účinná forma prevence selhávání dětí ve škole a v komunikaci s rodiči
· pochopení se vzájemně
· práce na rekonstrukci vztahů a vazeb
· utváření dohod mezi rodiči a dětmi
· a další …

--- kontakt ---home  o nás  KONTAKT a OBJEDNÁNÍ  internetová poradna  kurzy  recenze  .  poradna tel nebo písemně  ceník