psychoterapie a poradenství
řešení osobních potíží
partnerská a manželská krize
pomoc při navazování vztahu
potíže na pracovišti - mobbing
skupiny osobního rozvoje
psychologická péče
supervize
management
tvorba týmu - teambuilding
garance a supervize projektů
syndrom vyhoření
komunikace
kurzy - školení - vdělávání
rodina a výchovné poradenství
rodinná terapie
peer - skupiny pro dospívající
řešení sporů - mediace


Supervize

Supervize je zprostředkování nezatíženého náhledu na činnost, kterou člověk vykonává, s cílem vyvarovat se chyb, s cílem osobního a profesního růstu nebo s cílem potvrzení kvality této činnosti.

Supervizor je ten, kdo pomáhá zprostředkovat pohled "zhora", vede k cíli, poskytuje důvěru, bezpečí a respekt.

Základní atributy supervize:

· pomoc v činnosti – práci
· umožnění náhledu na práci
· osobní vztah
· dohoda o tom, co chce supervidovaný od supervize získat
· obsah supervize řídí supervidovaný, nikoli supervizor

Realizujeme tyto formy supervize:

· individuální (zaměřená např. na vztahy, pracovní přístupy, způsoby řešení konkrétních problémů)
· supervize managementu a stylu vedení
· koncepce
· týmová (přímo s týmem)
· supervize komunikačních a psychosociálních dovedností
· supervize projektů
· a další

--- kontakt ---home  o nás  KONTAKT a OBJEDNÁNÍ  internetová poradna  kurzy  recenze  .  poradna tel nebo písemně  ceník