psychoterapie a poradenství
řešení osobních potíží
partnerská a manželská krize
pomoc při navazování vztahu
potíže na pracovišti - mobbing
skupiny osobního rozvoje
psychologická péče
supervize
management
tvorba týmu - teambuilding
garance a supervize projektů
syndrom vyhoření
komunikace
kurzy - školení - vdělávání
rodina a výchovné poradenství
rodinná terapie
peer - skupiny pro dospívající
řešení sporů - mediace


Komunikace

Cílem tohoto portálu je nabídnout možnost rozvoje osobnosti každému, kdo pociťuje nějaký nedostatek, nebo potřebu něco vylepšit, a to v první řadě na poli komunikace.
Rozvinuté komunikační dovednosti znamenají úspěch při navazování a udržování dobrých vztahů, při studiu na školách, při podnikání, vedení lidí, pro umění zapůsobit na ostatní. Dobré zvládání komunikace je nejdůležitějším faktorem v osobním, společenském i pracovním životě.

Nabízíme nejrůznější varianty rozvoje komunikačních dovedností
- individuální konzultace či supervize Vaší komunikace
- skupinový nácvik – kurzy (viz kurzy a výcviky, vzdělávací programy)
- přednášky

Komunikace je:
- spojení - být ve spojení, přenos, sdělování, výměna informací,
dorozumívání se mezi jednotlivci, nebo v rámci skupin
- pozorovatelná manifestace lidských vztahů a společnost síť těchto vztahů
- vztah (základní fenomén – stavební kámen kvality dorozumění)
- dobrá i špatná (-:

Prvky - témata, které dobrou komunikaci vytvářejí:

- sebereflexe (sebepojetí, sebeuvědomění, já v komunikaci atd.)
- vnímání druhých (co vnímáme,bariéry vnímání – předsudky
- mezilidské vztahy (význam vztahu pro komunikaci, utváření vztahu)
- naslouchání (proces naslouchání,aktivní a efektivní nasl.)
- verbální sdělení (charakter –abstrakce, přímost; obsah řeči atd.)
- neverbální sdělení (mimika, dotyky, modulace hlasu, mlčení, atd.)
- základní styly komunikace (agresivní, manipulativní, optimální)
- konverzace (efektivní konverzace, „ano“ a „ne“ reakce, atd.)
- pozitivní a negativní postoj (pozitivní přeformulovávání sdělení atd.)
- příjem a pojmenovávání („naladění dobrého spojení“)
- zvládání konfliktů a sporů
- zaujímání rolí (jakou roli nejčastěji zaujímám, je mi připisována atd.)

--- kontakt ---home  o nás  KONTAKT a OBJEDNÁNÍ  internetová poradna  kurzy  recenze  .  poradna tel nebo písemně  ceník