psychoterapie a poradenství
řešení osobních potíží
partnerská a manželská krize
pomoc při navazování vztahu
potíže na pracovišti - mobbing
skupiny osobního rozvoje
psychologická péče
supervize
management
tvorba týmu - teambuilding
garance a supervize projektů
syndrom vyhoření
komunikace
kurzy - školení - vdělávání
rodina a výchovné poradenství
rodinná terapie
peer - skupiny pro dospívající
řešení sporů - mediace


O nás

• jsme portál sdružující tým odborníků z oblasti psychoterapie, psychologie, psychiatrie, pedagogiky a speciální pedagogiky s možností objednat se k osobní konzultaci přímo na jejich pracovišti
• umožňuje termíny osobní návštěvy podle Vašich možností - dle písemného či ústního dojednání
• umožňuje telefonické či písemné sjednání termínu konzultace i mimo běžnou pracovní dobu (je možné volat a sjednat termín téměř kdykoli - viz kontakty).


ODBORNÝ TÝM
(je složen výhradně z odborníků akreditovaných odbornými společnostmi)

Mgr. Doležal David
• mediátor, mentoring supervizor, partnerský, rodinný a výchovný poradce, lektor vzdělávacích a teambuilding programů, lektor peer programů, speciální pedagog, etoped
PhDr. Prokešová Hana
• dětký psycholog, rodinný a výchovný poradce, psychoterapeut, supervizor
Mgr. Měchýřová Petra
• psycholog, psychoterapeut, léčba závislostí - alkohol, drogy, gambling atd...
Mgr. Tomanová Michaela
• psycholog, psychoterapeut, léčba závislostí
PhDr. Masáková Václava
• psycholog, psychoterapeut, supervizor, výchovný poradce, lektor vzdělávacích programů, garant a lektor peer programů
PhDr. Procházková Jana
•psycholog, psychoterapeut, odborník v oboru dětské psychologie a krizové intervence
Mgr. Stárka Jan
• psychoterapeut, supervizor, etoped, výchovný poradce, poradce managementu v pomáhajících profesích
Mgr. Albrecht Jiří
• supervizor, etoped, výchovný poradce, poradce managementu v pomáhajících profesích, lektor peer programů
Mgr. Smolka Jan
• psychoterapeut, supervizor, etoped, poradce managementu v komerčních i pomáhajících profesích, lektor sociálně tréninkových programů
MUDr. Hollý Martin
• psychiatr, sexuolog, lektor sociálně psychologických dovedností

• další externí spolupracovníci např. z oborů psychiatrie, psychologie, dětské psychologie, psychoterapie, speciální pedagogiky, odborné mediace.

--- kontakt ---
home  o nás  KONTAKT a OBJEDNÁNÍ  internetová poradna  kurzy  recenze  .  poradna tel nebo písemně  ceník