psychoterapie a poradenství
řešení osobních potíží
partnerská a manželská krize
pomoc při navazování vztahu
potíže na pracovišti - mobbing
skupiny osobního rozvoje
psychologická péče
supervize
management
tvorba týmu - teambuilding
garance a supervize projektů
syndrom vyhoření
komunikace
kurzy - školení - vdělávání
rodina a výchovné poradenství
rodinná terapie
peer - skupiny pro dospívající
řešení sporů - mediace


Fotogalerie

- ilustrační fotogalerie je tu místo emocí – citů, které jdou jen těžko sdělit psaným slovem. Jejím smyslem není pouze přiblížit nebo dokreslit danou problematiku, ale spíše pobavit, odlehčit. Fotky jsou členěny do kategorií podle toho, kam byly dle nálady zařazeny, mohou ale klidně být jindy vloženy do jiné, takže zde není vůbec nic jisté… tak jako je to i u našich emocí
- máte-li nějaká fota, která se hodí do některé z uvedených katergorií (možno založit i novou) pošlete je sem: foto@psychoterapeut.cz

FOTKATEGORIE
psychoterapie
skupiny a komunity
rodina a terapie
radost
smutek
vztek
strach
překvapení
štěstí
pohoda - klid
skupiny pro dospívající
drogy
generace
partneři
přátelství
krize
supervize
komunikace
vzdělávání
spory - mediace
tým
vyhoření
kýč
on/ona si myslí, že je
kodiak - zvířata
logo
lidi jinak
ostatní
home  o nás  KONTAKT a OBJEDNÁNÍ  internetová poradna  kurzy  recenze  .  poradna tel nebo písemně  ceník